пристъпвам

пристъпвам
гл. - стъпвам, ходя, вървя, крача
гл. - приближавам, напредвам, доближавам, идвам, прииждам, придохождам
гл. - начевам, започвам, захващам, почвам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • приближавам — гл. доближавам, сближавам, съединявам, поставям в контакт, слепям, прилепям гл. наближавам, идвам, прииждам, дохождам, придохождам, настъпвам, пристигам, пристъпвам гл. достигам, докосвам се, пристъпвам към, допълзявам гл. добирам се, докопвам се …   Български синонимен речник

  • влизам — гл. встъпвам, пристъпвам, преминавам, навлизам, задълбочавам се, прониквам, примъквам се, провирам се, минавам гл. участвувам, включвам се, вземам участие, сътруднича, съдействувам гл. съдържам се, вмествам се, побирам се …   Български синонимен речник

  • вмъквам се — гл. намъквам се, промъквам се, навлизам, влизам, настъпвам, вниквам, прониквам, нахлувам, нахълтвам, втурвам се, въвирам се, пристъпвам, встъпвам, провирам се, пропълзявам, присламчвам се, завирам се, навирам се, намествам се, напъхвам се,… …   Български синонимен речник

  • встъпвам — гл. пристъпвам, навлизам, вмъквам се, нахлувам, настъпвам гл. започвам, залавям се, начевам …   Български синонимен речник

  • вървя — гл. ходя, крача, тропкам гл. минавам, движа се, пристъпвам, придвижвам се, прекрачвам, отивам, следвам, напредвам, бия път, бъхтя път гл. протичам, отминавам, източвам се, изнизвам се, нижа се, преминавам, развивам се гл. отправям се, насочвам се …   Български синонимен речник

  • залавям — гл. хващам, пипвам, сграбчвам, сбарвам, стисвам, вкопчвам, скопчвам, докопвам, напипвам, подхващам, улучвам, налучвам гл. вземам, улавям, завземам, пленявам гл. почвам, започвам, подемам, захващам, начевам, предприемам, подкачам, заемам се,… …   Български синонимен речник

  • започвам — гл. начевам, захващам, залавям се, заемам се, предприемам, почвам, поставям начало, водя началото си, запретвам се, подхващам, подемам, подкачам, опитвам се, пристъпвам, встъпвам, вземам че, вземам инициатива, наканвам се гл. откривам, поставям… …   Български синонимен речник

  • захващам — гл. хващам, залавям, сграбчвам, вземам гл. започвам, почвам, начевам, предприемам, подхващам, подемам, подкачам, заемам се, опитвам се, пристъпвам, вземам че …   Български синонимен речник

  • крача — гл. вървя, ходя, пристъпвам, прекрачвам, движа се, правя крачка гл. стъпвам …   Български синонимен речник

  • наближавам — гл. приближавам, пристигам, идвам, дохождам, достигам, докопвам се, допълзявам, пристъпвам, примъквам, се, идвам по близо гл. доближавам се, допирам се, съединявам се …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”